Gebiedsagenda Veluwe

Natuur, recreatie en leefbaarheid in balans

Bijna 40 organisaties werken in de VeluweAlliantie aan het sterker maken van de unieke natuur van de Veluwe en vergroten de recreatieve kwaliteit ervan. Dit doen ze samen met betrokken inwoners. Waar ze voor gaan, staat in de VeluweAgenda. De ambitie is dat de Veluwe in 2030 een voorbeeldregio is waar het gaat om het verbeteren van de biodiversiteit, het verduurzamen van toerisme en recreatie en de leefbaarheid van de kernen. De Veluwe op 1 dus!

Provincie Gelderland is partner van deze VeluweAlliantie. Wij stimuleren de Veluwse samenwerking en de ambitie zoals beschreven in de agenda. Provincie Gelderland zet zich in het bijzonder in voor recreatiezonering en vitale vakantieparken.

Kijk op de website van de VeluweAlliantie voor meer informatie over de samenwerking, de ambitie en gezamenlijke projecten.