Gebiedsagenda Gelderse Corridor

De Gelderse Corridor is onderdeel van de belangrijkste transportroute in Europa: de Rhine-Alpine Corridor die van de haven van Rotterdam tot de haven van Genua loopt. Door bredere economische, sociaal-maatschappelijke en politieke trends verandert het transport van goederen en diensten. Onder druk van het Klimaatakkoord werken overheden, ondernemers en onderwijs samen aan schoner transport.

Door de bevolkingsgroei in Gelderland, met name in de regio Arnhem/Nijmegen, neemt de stroom van goederen en diensten mogelijk toe. Deze groei wordt versterkt door trends in bestel- en consumptiegedrag, zoals meer online bestellingen en de opkomst van flitsbezorgdiensten. Deze ontwikkelingen zetten de kwaliteit van de leefomgeving, de bereikbaarheid en de klimaatdoelen van provincie Gelderland onder druk. Daarom is meer en snellere actie nodig. Daar zorgen we voor met een gebiedsgerichte aanpak waarmee we samen met onze partners aan de slag gaan.

De volgende Gelderse ambities zijn in deze gebiedsagenda vertegenwoordigd

Gezamenlijke ambities

De doelen voor de Gelderse Corridor worden de komende periode concreter beschreven. De toekomstige groei in de regio’s, de toenemende welvaart, de grotere vraag naar goederen en de veranderende vraag van bedrijven en consumenten naar hoe goederen vervoerd worden, vragen daar om. Daar gaan we de komende tijd met partners mee aan de slag. We verwachten dat deze doelen zich vooral richten op een duurzaam netwerk en goede voorzieningen op de knooppunten.

ZE-truck

Een van de projecten die vanuit de ondernemers is voorgedragen, is het project ZE-truck (Zero Emissie) in de Liemers-Achterhoek. Met het ZE-truck-demonstratieproject kunnen bedrijven ervaring op doen met het vervoer van goederen per elektrische vrachtwagen. Zo aarzelen bedrijven minder om duurzamere voertuigen te kopen.

“Ik had de ZE-truck eigenlijk niet weg willen doen, zo fantastisch, zo prettig en stil rijden. En de chauffeurs hadden niets dan lof”, zegt Jörgen Groeneveld-Janssen, directeur van ddstrucking in Westervoort.

Hij sloot eind 2021 een proefmaand af met de elektrische truck van Renault die Logistics Valley Liemers Achterhoek in gebruik heeft voor 8 ondernemingen.

Dit willen we met elkaar bereiken

  • We willen het netwerk van transportlijnen en knooppunten op het Gelderse deel van de Rhine-Alpine Corridor verbeteren. We ontwikkelen projecten gericht op een duurzame, robuuste corridor die passen bij onze doelen en uitdagingen op regionaal, nationaal en Europees niveau. Dit doen we samen met (inter)nationale corridorpartijen zoals gemeenten, Logistics Valley, provincies, het Rijk, havenbedrijf Rotterdam en het bedrijfsleven. Deze projecten richten zich op een netwerk van sterke logistieke clusters met goede voorzieningen en samenwerking binnen en tussen de clusters. De projecten dragen zoveel mogelijk bij aan verbeteringen van het cluster op 4 thema’s: innovatie, business development, arbeidsmarkt en fysieke bedrijfsomgeving.
  • We willen de transportcorridors over water, weg en spoor zo goed mogelijk benutten en vervoer van goederen daar zo goed mogelijk over verdelen. We onderzoeken daarom samen met partners naar locaties en exploitatie- en financieringsmogelijkheden van meerdere truckparkings en laad- en vulpunten met alternatieve brandstoffen.
  • We bouwen een Railterminal Gelderland bij Valburg om de mogelijkheden van de Betuweroute te benutten en goederenvervoer vanuit Gelderland via dit spoor mogelijk te maken. Met als gevolg minder verkeer op de weg en een aantrekkelijker vestigingsklimaat in de Gelderse Corridor.

Mijlpalen tot nu toe

In 2020 hebben de partners van Logistics Valley met elkaar het Plan DOOR! vastgesteld. In dit plan spraken zij af om gedurende 4 jaar gestructureerd aan het logistieke ecosysteem in Zuid-Gelderland te werken. Logistics Valley voert projecten uit die met slimme logistieke oplossingen bijdragen aan de thema’s die het ecosysteem vormgeven.

Inspirerend voorbeeld

Logistieke Roadshow

De Logistieke Roadshow trekt jaarlijks langs scholen in de Logistics Valley (bekijk hier de aftermovie van de Logistieke Roadshow 2021). Het doel is leerlingen van het vmbo en praktijkonderwijs enthousiast te maken voor de logistieke sector. Om de editie van 2021 nóg aansprekender te maken voor deze doelgroep, was het thema ‘faciliteer een festival’. Zo zetten leerlingen een pallet klaar voor de festivalbar, puzzelden ze met rijplaten, maakten ze de best mogelijke artiestenplanning en gingen op zoek naar de sleutel in de escape room. In de challenges ervoeren deelnemers wat er allemaal komt kijken bij een logistiek beroep. Ruim 2.200 scholieren maakten zo kennis met de logistieke sector. De Logistieke Roadshow heeft in 2021 het NOS Journaal gehaald en leverde veel publiciteit op. In 2022 komt er weer een logistieke roadshow waarbij meer dan 3.000 scholieren, waaronder dit keer ook HAVO-scholieren, kennis gaan maken met werken in de logistiek.

Rol van de provincie

Met de partners in Logistics Valley hebben we afspraken gemaakt die in het plan DOOR! zijn vastgelegd. De provincie levert een financiële bijdrage voor de organisatie van de logistieke hotspots, de coördinatie van Logistics Valley en de projecten die voortkomen uit het plan DOOR! Daarnaast heeft de provincie een veelal faciliterende rol bij de ontwikkeling binnen de knooppunten en het vergroenen van het transport.