Waardevol Toerisme

Leefbaarheid Recreatie en Toerisme

Ongeveer 1 op de 16 Gelderse arbeidsplaatsen is te vinden in deze toeristisch recreatieve sector. Bezoekers en inwoners van de provincie besteden jaarlijks zo’n € 6,6 miljard in Gelderland. Ook is de verwachting dat de vrijetijdssector de komende jaren blijft groeien. Dit kan regio’s ook voor de nodige uitdagingen rondom balans met de leefomgeving en leefbaarheid voor onze inwoners stellen. Voor de beleidsvorming is daarom goed inzicht in de maatschappelijke en economische betekenis van recreatie en toerisme belangrijk.

Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in een inventarisatie toeristische druk en sturing op balans in de regio. Om de resultaten uit bovengenoemd onderzoek te kunnen duiden is een pilot inwonersonderzoek op de Veluwe uitgevoerd. Het onderzoek geeft een breed beeld van hoe inwoners tegen toerisme aankijken. De uitkomsten van dit rapport worden op korte termijn gepubliceerd.

Rapport Waardevol Toerisme