Financiën

De kosten voor de acties van uitvoeringsagenda Beleef het in Gelderland 2022-2023 zijn gedekt uit reeds beschikbaar gestelde middelen via de planning- en control cyclus. Voor een overzicht van de acties: zie bijlage Acties per spoor.