Inleiding

Uivoeringsagenda ‘Beleef het in Gelderland’

Uitvoeringsagenda Beleef het in Gelderland 2022-2023 is met inbreng van samenwerkingspartners, zoals gemeenten, regio's en relevante branche- en marketingorganisaties tot stand gekomen. Deze uitvoeringsagenda hoort bij de koersnotitie ‘Beleef het in Gelderland’. Deze is in 2018 vastgesteld (PS2018-238). Samen met onze toeristische partners werken we aan de uitvoering van het beleid zoals vastgesteld in deze koersnotitie. Veel van de acties in deze Uitvoeringsagenda 2022-2023 zijn een voortzetting van de uitvoeringsagenda periode 2021-2022.

In Gelderland werken we aan een gezonde, veilige, schone en welvarende leefomgeving. Vanuit recreatie en toerisme dragen we bij aan een Gelderland waar mensen kunnen ontspannen, recreëren of geïnspireerd raken. De ontwikkelingen van recreatie en toerisme spelen vaak op bovenlokale schaal. Ze hangen samen met ruimtelijk-economische opgaven en andere provinciale belangen. We brengen partijen bij elkaar om deze gezamenlijke belangen af te stemmen en recreatie en toerisme duurzaam, toekomstbestendig en kwaliteitsgericht te houden.