Verhaallijnen

We ontwikkelen sterke Gelderse verhaallijnen

Samenwerken aan thematische verhaallijnen

Bij het spoor Samenwerken aan thematische verhaallijnen bouwen we in 2022 voort op de eerder ingezette verhaallijnen; ‘Hanzesteden’, 'Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen’, ‘Romeinen’ en ‘herinneringstoerisme’. Daarnaast stellen we samen met het programma Cultuur & Erfgoed de subsidieregeling ‘Gelderse Thematische verhaallijnen’ beschikbaar. Zodat ook andere verhaallijnen die voor Gelderland belangrijk zijn tot doorontwikkeling kunnen komen.

Bij zowel Hanzesteden als Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen werken we in samenwerkingsverbanden verder aan de eerder vastgestelde uitvoeringsprogramma’s. Bij de Hanzesteden is dat aan ‘Perspectief Hanzesteden 2020-2025’, bij Kastelen buitenplaatsen en landgoederen is dat ‘Visie Gelderse verhaallijn Kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen 2021-2023’. Voor beide verhaallijnen ligt de focus op onderzoek en data, branding, aanbodontwikkeling en vraagontwikkeling/marketing. Belangrijk daarbij is dat er aansluiting is tussen nationaal, provinciaal en regionaal beleid.

In 2022 ligt de focus van dit spoor bij zowel de Romeinen als bij herinneringstoerisme. In juli 2021 is de Neder Germaanse Limes, de voormalige grens van het Romeinse rijk, uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Naast dat dit veel betekent voor het behoud van de Limes, heeft deze titel ook effect op het bereiken van publiek. Om de verhalen rond deze geschiedenis goed over te kunnen brengen naar het publiek, ligt er nog wel een opgave. Dit vraagt inzet van ondernemers, organisaties, overheden en inwoners, want zonder vertellers geen verhaal. We hebben kwartiermakers aangesteld voor het stimuleren initiatieven en partijen met elkaar te verbinden. Ook leveren de kwartiermakers een gezamenlijk uitvoeringsprogramma op voor de verhaallijn Romeinen in Gelderland.

Er is een schat aan verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Verhalen over de impact van oorlog en de waarde van vrijheid. Deze verhalen zijn het waard om door te vertellen aan de nieuwe generaties en bezoekers. Dit doen we samen met het programma Vrijheid en Herdenken, de Gelderse regio’s, de RBT’s en partners zoals Liberation Route Europe. Het beleid van het programma Vrijheid is vastgesteld (PS2020-728). Hiermee verleggen we de focus vanuit het programma Toerisme en recreatie naar het bereiken van (potentiële) bezoekers met de waardevolle verhalen over de Tweede Wereldoorlog.

Het doel voor Samenwerken aan thematische verhaallijnen is om de verbinding te versterken tussen verhalen op nationaal, provinciaal en regionaal niveau en om kansrijke Gelderse verhalen verder te ontwikkelen.

In 2022 werken we aan de volgende acties:

3.1 Meewerken aan perspectief Hanzesteden 2020-2025

3.2 Uitvoeren van de visie Gelderse verhaallijn Kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen 2021-2023

3.3 Opstellen strategie en uitvoeringsplan voor het beleefbaar maken van het verhaal van de Romeinen in Gelderland.

3.4 Via de verhaallijn Herinneringstoerisme verder werken aan het beleefbaar maken van het verhaal rondom de Tweede Wereldoorlog in Gelderland.

3.5 Regeling 7.16 Gelderse verhaallijnen