Onze ambities

Onze ambities

  1. Energietransitie
  2. Klimaatadaptatie
  3. Circulaire economie
  4. Biodiversiteit
  5. Bereikbaarheid
  6. Vestigingsklimaat
  7. Woon- en leefomgeving

Waar we naar streven in het kort

Toelichting bij visieschetsen

De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland bevat thematische visieschetsen. Deze schetsen zijn niet bedoeld als geografische plankaart of ontwikkelkaart; ze bieden geen volledig en limitatief beeld. De schetsen zijn wel een grove schets van in het oog springende bestaande en nieuwe initiatieven, kansen, mogelijkheden en ontwikkelingen die wij op dit moment zien vanuit het perspectief van de Omgevingsvisie. De schetsen sluiten op voorhand ook niets uit. De visieschetsen dienen wat ons betreft als onderlegger om met onze partners het gesprek te voeren over de thema’s, vraagstukken en oplossingsrichtingen, zowel op de schaal van Gelderland als op regionale en lokale schaal.